Uncategorized

FELIZ DÍA DE LA MUJER – FELIÇ DIA DE LA DONA

feliz-dia-de-la-mujer-

Especialistes en salut – Especialistas en salud

CUIDA TU SALUD

Atención, ampliamos nuestros sevicios!! Atenció, ampliem els nostres serveis!!

CAMBIO NOMBRE VEHICULO

Consulte precio sin compromiso, cambios de nombre de vehículos!!

Consulteu preu sense cap compromis, canvis de nom de vehícles!!

Hola a todos! iniciamos la cuesta de Enero – Hola a tots ! iniciem la costa de Gener

Hola a todos! iniciamos la cuesta de Enero, increíbles descuentos

en todos los seguros siempre con las mejores compañías,

consultenos sin compromiso!
vamos a que espera?? se puede ahorrar algunos euritos…
Hola a tots ! iniciem la costa de Gener , increïbles descomptes

en totes les assegurances sempre amb les millors companyies,

consulti’ns sense cap compromís!
anim a que espera ?? es pot estalviar diners…

publicidad

Atenció Sr.President de la seva comunitat de propietaris!

Atenció Sr . President!

Si és vostè el president de la comunitat de propietaris de l´edifici on resideix,

ens pot consultar la assegurança de la seva comunitat, sense cap tipus de compromís,

treballem amb grans companyies i disposem de interessants descomptes amb àmplies cobertures,

a que esta esperant?

Atención Sr. Presidente!

si es usted el presidente de la comunidad de propietarios del edificio donde reside,

nos puede consultar el precio del seguro de su comunidad, sin ningún tipo de compromiso,

trabajamos con grandes compañías y disponemos de interesantes descuentos, con amplias coberturas,

a que espera?

 

Preparats per iniciar un any més! Preparados para iniciar un año más!

Hola a tots!

Preparats per iniciar un any més!

vol disminuir les seves despeses?

Si vol que li millorem les seves assegurances de llar,auto,negoci,salut,

vida i decessos …

Poseu-vos en contacte amb nosaltres sense compromís,en menys de 24 hores li passarem la nostra millor proposta!

 

Hola a todos!

Preparados para iniciar un año más!

quiere disminuir sus gastos?

Si quiere que le mejoremos sus seguros de hogar,auto,negocio,salud,

vida y decesos…

Póngase en contacto  con nosotros sin compromiso, en menos de 24

horas le pasaremos nuestra mejor propuesta!todos los seguros

DECESOS 2.016 ” SOLO 10,00€ MES FAMILIA 4 PERSONAS “

 

DECESOS

INTERESANTE CAMPAÑA!! DECESOS PACK DE 4 TAN SOLO 10,00€ MES
INTERESANT CAMPANYA DECESSOS PACK DE 4 TAN SOL 10,00€ MES

 

 

NOVA CAMPANYA DE SALUT AEGON NOMÈS 39.95€ INCLOU DENTAL

NOVA CAMPANYA DE SALUT AEGON NOMÉS 39,95 € INCLOU DENTAL AMB INTERESANTS DESCOMPTES FAMILIARS

Horari de Nadal 2015

HORARI NADAL 2016

Què és una assegurança de responsabilitat civil professional? / ¿Qué es un seguro de responsabilidad civil profesional?

La responsabilitat civil és un concepte jurídic que té com a finalitat regular el sistema de compensacions econòmiques reparadores de danys produïts a tercers com a conseqüència de relacions contractuals o extracontractuals.

 

Per a fer front a les conseqüències de les reclamacions o demandes, amb independència de la causa, els professionals contracten pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil. És un sistema de protecció davant dels riscos existents, així poder fer front als danys personals i materials que, involuntàriament, per error o omissió, el professional ha pogut causar als seus clients durant l’exercici de la seva professió. Així, la companyia assumeix les conseqüències econòmiques dels fets coberts pel contracte.

 

No és només una garantia pels treballadors, si no també per a qui contracta els seus serveis, ja que si no fos així, el professional hauria de respondre amb el seu patrimoni. El client també pot exigir la pòlissa a qualsevol professional que presti assistència.

 

Ets enginyer? Professor? Informàtic? Advocat? Esteticista?

Workers

Sigui quina sigui la teva activitat professional, necessites una pòlissa de responsabilitat civil per a treballar sense preocupacions. A La Baen Bcn tenim l’adequada per a la teva feina, no dubtis en consultar-nos.


 

La responsabilidad civil es un concepto jurídico que tiene como finalidad regular el sistema de compensaciones económicas reparadoras de daños producidos a terceros como consecuencia de relaciones contractuales o extracontractuales.

 

Para hacer frente a las consecuencias de las reclamaciones o demandas, con independencia de la causa, los profesionales contratan pólizas de seguro de responsabilidad civil. Es un sistema de protección delante de los riesgos existentes, así poder hacer frente a los daños personales y materiales que, involuntariamente, por error u omisión, el profesional ha podido causar a sus clientes durante el ejercicio de su profesión. Así la compañía asume las consecuencias económicas de los hechos cubiertos por contrato.

 

No es sólo una garantía para los trabajadores, sino también para quien contrata sus servicios, ya que si no fuera así, el profesional debería responder con su patrimonio. El cliente también puede exigir la póliza a cualquier profesional que le preste asistencia.

 

¿Eres ingeniero? ¿Profesor? ¿Informático? ¿Abogado? ¿O tal vez esteticista?

Workers

Sea cual sea tu actividad profesional, necesitas una póliza de responsabilidad civil para trabajar sin preocupaciones. En La Baen Bcn tenemos la adecuada para su trabajo, no dudes en consultarnos.