Archives for abril2015

Tens el teu negoci ben assegurat? / ¿Tienes tu negocio bien asegurado?

Els negocis, com els vehicles i les llars, son propensos a patir danys. Actualment hi ha assegurances per a tot tipus de negocis, per això és important saber si el teu està correctament assegurat, per a que cobreixi les teves necessitats, ni més ni menys.

 

Però… com saber quina pòlissa és la correcta pel teu negoci? És important deixar-te aconsellar per un bon mediador i valorar les possibilitats que t’ofereix. Aquí et donem algunes garanties que has de tenir en compte:

 

  • Si el local on s’exerceix l’activitat és de propietat o de lloguer.Young woman and client in flowers shop
  • Valorar adequadament el mobiliari del comerç, no oblidis tenir en compte les mercaderies.
  • Els ajuntaments sovint obliguen a contractar una assegurança de responsabilitat civil, però encara que no fos així, aquesta cobertura és de les més importants. S’han de revisar els límits econòmics que t’ofereixen i l’abast.
  • Altres dues importants són els danys elèctrics, ja que al nostre comerç poden haver-hi molt aparells elèctrics: màquines registradores, ordinadors, càmeres frigorífiques,… necessaris per l’activitat diària, que poden fer-se malbé per una pujada elèctrica, i la ruptura de llunes, en especial dels aparadors.
  • El robatori, per a cobrir la indemnització pel continent perdut en cas de robatori o atracament, així com els danys per temptativa. També s’estén al diner en efectiu, inclús quan el portem al banc.

 

A més, es poden afegir d’altres, com la averia de maquinàries, els accidents de conveni o la pèrdua de beneficis.

 

Això són quatre pinzellades sobre l’assegurança pel teu negoci, si vols revisar-lo, t’esperem a La Baen Bcn Assegurances per a trobar la que millor s’adapti al teu. I si ara inicies l’aventura, compta amb nosaltres pel que necessitis.


Los negocios, al igual que los automóviles y viviendas, son propensos a sufrir daños, actualmente hay seguros para todo tipo de negocios por eso es importante saber si el tuyo está correctamente asegurado, para que cubra tus necesidades, ni más ni menos.

 

Pero… ¿cómo saber qué póliza es la correcta para tu negocio? Es importante dejarte asesorar por un buen mediador y valorar las posibilidades que te ofrece. Aquí te damos algunas garantías que debes tener en cuenta:

 

  • Si el local en el que se ejerce la actividad es de propiedad o de alquiler.Carnicería
  • Valorar adecuadamente el mobiliario del comercio, no olvides tener en cuenta las mercancías.
  • Los ayuntamientos suelen obligar a contratar un seguro de responsabilidad civil, pero aunque no fuera así, esta cobertura es de las más importantes. Hay que revisar los límites económicos que te ofrecen y el alcance.
  • Y otras dos importantes son los daños eléctricos, ya que en nuestro comercio pueden haber muchos aparatos eléctricos: máquinas registradoras, ordenador, cámaras de frío,… necesarios para la actividad diaria, que pueden quedar dañados por una subida eléctrica, y la rotura de lunas, en especial la de los escaparates.
  • El robo, es la indemnización por el contenido sustraído por robo o atraco, así como los daños por tentativa. También se extiende al dinero en efectivo, incluso cuando lo llevamos al banco.

 

Además, se pueden añadir otras, como la avería de maquinarias, accidentes de convenio o la pérdida de beneficios.

 

Esto son sólo cuatro pinceladas sobre el seguro para tu negocio, si quieres revisarlo, te esperamos en La Baen Bcn Assegurances para encontrar el que mejor se adapte al tuyo. Y si ahora inicias la aventura, cuenta con nosotros para lo que necesites.