La Baen Bcn El Blog page 3

Especialistes en salut – Especialistas en salud

CUIDA TU SALUD

Atención, ampliamos nuestros sevicios!! Atenció, ampliem els nostres serveis!!

CAMBIO NOMBRE VEHICULO

Consulte precio sin compromiso, cambios de nombre de vehículos!!

Consulteu preu sense cap compromis, canvis de nom de vehícles!!

Hola a todos! iniciamos la cuesta de Enero – Hola a tots ! iniciem la costa de Gener

Hola a todos! iniciamos la cuesta de Enero, increíbles descuentos

en todos los seguros siempre con las mejores compañías,

consultenos sin compromiso!
vamos a que espera?? se puede ahorrar algunos euritos…
Hola a tots ! iniciem la costa de Gener , increïbles descomptes

en totes les assegurances sempre amb les millors companyies,

consulti’ns sense cap compromís!
anim a que espera ?? es pot estalviar diners…

publicidad

Atenció Sr.President de la seva comunitat de propietaris!

Atenció Sr . President!

Si és vostè el president de la comunitat de propietaris de l´edifici on resideix,

ens pot consultar la assegurança de la seva comunitat, sense cap tipus de compromís,

treballem amb grans companyies i disposem de interessants descomptes amb àmplies cobertures,

a que esta esperant?

Atención Sr. Presidente!

si es usted el presidente de la comunidad de propietarios del edificio donde reside,

nos puede consultar el precio del seguro de su comunidad, sin ningún tipo de compromiso,

trabajamos con grandes compañías y disponemos de interesantes descuentos, con amplias coberturas,

a que espera?

 

Preparats per iniciar un any més! Preparados para iniciar un año más!

Hola a tots!

Preparats per iniciar un any més!

vol disminuir les seves despeses?

Si vol que li millorem les seves assegurances de llar,auto,negoci,salut,

vida i decessos …

Poseu-vos en contacte amb nosaltres sense compromís,en menys de 24 hores li passarem la nostra millor proposta!

 

Hola a todos!

Preparados para iniciar un año más!

quiere disminuir sus gastos?

Si quiere que le mejoremos sus seguros de hogar,auto,negocio,salud,

vida y decesos…

Póngase en contacto  con nosotros sin compromiso, en menos de 24

horas le pasaremos nuestra mejor propuesta!todos los seguros

DECESOS 2.016 ” SOLO 10,00€ MES FAMILIA 4 PERSONAS “

 

DECESOS

INTERESANTE CAMPAÑA!! DECESOS PACK DE 4 TAN SOLO 10,00€ MES
INTERESANT CAMPANYA DECESSOS PACK DE 4 TAN SOL 10,00€ MES

 

 

NOVA CAMPANYA DE SALUT AEGON NOMÈS 39.95€ INCLOU DENTAL

NOVA CAMPANYA DE SALUT AEGON NOMÉS 39,95 € INCLOU DENTAL AMB INTERESANTS DESCOMPTES FAMILIARS

Horari de Nadal 2015

HORARI NADAL 2016

Què és una assegurança de responsabilitat civil professional? / ¿Qué es un seguro de responsabilidad civil profesional?

La responsabilitat civil és un concepte jurídic que té com a finalitat regular el sistema de compensacions econòmiques reparadores de danys produïts a tercers com a conseqüència de relacions contractuals o extracontractuals.

 

Per a fer front a les conseqüències de les reclamacions o demandes, amb independència de la causa, els professionals contracten pòlisses d’assegurança de responsabilitat civil. És un sistema de protecció davant dels riscos existents, així poder fer front als danys personals i materials que, involuntàriament, per error o omissió, el professional ha pogut causar als seus clients durant l’exercici de la seva professió. Així, la companyia assumeix les conseqüències econòmiques dels fets coberts pel contracte.

 

No és només una garantia pels treballadors, si no també per a qui contracta els seus serveis, ja que si no fos així, el professional hauria de respondre amb el seu patrimoni. El client també pot exigir la pòlissa a qualsevol professional que presti assistència.

 

Ets enginyer? Professor? Informàtic? Advocat? Esteticista?

Workers

Sigui quina sigui la teva activitat professional, necessites una pòlissa de responsabilitat civil per a treballar sense preocupacions. A La Baen Bcn tenim l’adequada per a la teva feina, no dubtis en consultar-nos.


 

La responsabilidad civil es un concepto jurídico que tiene como finalidad regular el sistema de compensaciones económicas reparadoras de daños producidos a terceros como consecuencia de relaciones contractuales o extracontractuales.

 

Para hacer frente a las consecuencias de las reclamaciones o demandas, con independencia de la causa, los profesionales contratan pólizas de seguro de responsabilidad civil. Es un sistema de protección delante de los riesgos existentes, así poder hacer frente a los daños personales y materiales que, involuntariamente, por error u omisión, el profesional ha podido causar a sus clientes durante el ejercicio de su profesión. Así la compañía asume las consecuencias económicas de los hechos cubiertos por contrato.

 

No es sólo una garantía para los trabajadores, sino también para quien contrata sus servicios, ya que si no fuera así, el profesional debería responder con su patrimonio. El cliente también puede exigir la póliza a cualquier profesional que le preste asistencia.

 

¿Eres ingeniero? ¿Profesor? ¿Informático? ¿Abogado? ¿O tal vez esteticista?

Workers

Sea cual sea tu actividad profesional, necesitas una póliza de responsabilidad civil para trabajar sin preocupaciones. En La Baen Bcn tenemos la adecuada para su trabajo, no dudes en consultarnos.

Tens el teu negoci ben assegurat? / ¿Tienes tu negocio bien asegurado?

Els negocis, com els vehicles i les llars, son propensos a patir danys. Actualment hi ha assegurances per a tot tipus de negocis, per això és important saber si el teu està correctament assegurat, per a que cobreixi les teves necessitats, ni més ni menys.

 

Però… com saber quina pòlissa és la correcta pel teu negoci? És important deixar-te aconsellar per un bon mediador i valorar les possibilitats que t’ofereix. Aquí et donem algunes garanties que has de tenir en compte:

 

  • Si el local on s’exerceix l’activitat és de propietat o de lloguer.Young woman and client in flowers shop
  • Valorar adequadament el mobiliari del comerç, no oblidis tenir en compte les mercaderies.
  • Els ajuntaments sovint obliguen a contractar una assegurança de responsabilitat civil, però encara que no fos així, aquesta cobertura és de les més importants. S’han de revisar els límits econòmics que t’ofereixen i l’abast.
  • Altres dues importants són els danys elèctrics, ja que al nostre comerç poden haver-hi molt aparells elèctrics: màquines registradores, ordinadors, càmeres frigorífiques,… necessaris per l’activitat diària, que poden fer-se malbé per una pujada elèctrica, i la ruptura de llunes, en especial dels aparadors.
  • El robatori, per a cobrir la indemnització pel continent perdut en cas de robatori o atracament, així com els danys per temptativa. També s’estén al diner en efectiu, inclús quan el portem al banc.

 

A més, es poden afegir d’altres, com la averia de maquinàries, els accidents de conveni o la pèrdua de beneficis.

 

Això són quatre pinzellades sobre l’assegurança pel teu negoci, si vols revisar-lo, t’esperem a La Baen Bcn Assegurances per a trobar la que millor s’adapti al teu. I si ara inicies l’aventura, compta amb nosaltres pel que necessitis.


Los negocios, al igual que los automóviles y viviendas, son propensos a sufrir daños, actualmente hay seguros para todo tipo de negocios por eso es importante saber si el tuyo está correctamente asegurado, para que cubra tus necesidades, ni más ni menos.

 

Pero… ¿cómo saber qué póliza es la correcta para tu negocio? Es importante dejarte asesorar por un buen mediador y valorar las posibilidades que te ofrece. Aquí te damos algunas garantías que debes tener en cuenta:

 

  • Si el local en el que se ejerce la actividad es de propiedad o de alquiler.Carnicería
  • Valorar adecuadamente el mobiliario del comercio, no olvides tener en cuenta las mercancías.
  • Los ayuntamientos suelen obligar a contratar un seguro de responsabilidad civil, pero aunque no fuera así, esta cobertura es de las más importantes. Hay que revisar los límites económicos que te ofrecen y el alcance.
  • Y otras dos importantes son los daños eléctricos, ya que en nuestro comercio pueden haber muchos aparatos eléctricos: máquinas registradoras, ordenador, cámaras de frío,… necesarios para la actividad diaria, que pueden quedar dañados por una subida eléctrica, y la rotura de lunas, en especial la de los escaparates.
  • El robo, es la indemnización por el contenido sustraído por robo o atraco, así como los daños por tentativa. También se extiende al dinero en efectivo, incluso cuando lo llevamos al banco.

 

Además, se pueden añadir otras, como la avería de maquinarias, accidentes de convenio o la pérdida de beneficios.

 

Esto son sólo cuatro pinceladas sobre el seguro para tu negocio, si quieres revisarlo, te esperamos en La Baen Bcn Assegurances para encontrar el que mejor se adapte al tuyo. Y si ahora inicias la aventura, cuenta con nosotros para lo que necesites.