Quant pagues per la teva assegurança de decessos? / ¿Cuánto pagas por tu seguro de decesos?

Qué recull l’assegurança de decessos?

Aquesta aseegurança recull totes les despeses del sepeli: arca, cotxe fúnebre, tanatori, enterrament o incineració, drets de tramitació,… a més de serveis relacionats.

decesos

Per qué tenir-la?

A ningú ens agrada pensar en el moments difícils, però…

Per una petita prima mensual, quedarà cobert tot el cost arribat el moment. I no només pel cost que suposa l’enterrament o la incineració, sino també pel servei d’assessorament i ajuda en els moments de dol.

Quin cost mensual suposa?

La teva família pot estar assegurada per només 10€/mes. Qui no està disposat a pagar-ho i poder viure tranquil?

dibujo_large


 

¿Qué cubre el seguro de decesos?

Este seguro cubre todos los costes de sepelio: arca, coche fúnebre, tanatorio, entierro o incineración, derechos de tramitación,… entre más servicios relacionados.

decesos

¿Por qué tener seguro de decesos?

A nadie le gusta pensar en los momentos dificiles, pero…

Por una pequeña prima mensual quedará cubierto todo el coste llegado el momento. Y no sólo cubre el coste del entierro, sino también el servicio de asesoramiento y ayuda en los momentos de duelo.

¿Qué coste mensual supone?

Tu família puede estar asegurada por sólo 10€/mes. ¿Quién no està dispuesto a pagar-lo y poder vivir tranquilo?

dibujo_large

Social tagging: > >

Comments are closed.