Atenció Sr.President de la seva comunitat de propietaris!

Atenció Sr . President!

Si és vostè el president de la comunitat de propietaris de l´edifici on resideix,

ens pot consultar la assegurança de la seva comunitat, sense cap tipus de compromís,

treballem amb grans companyies i disposem de interessants descomptes amb àmplies cobertures,

a que esta esperant?

Atención Sr. Presidente!

si es usted el presidente de la comunidad de propietarios del edificio donde reside,

nos puede consultar el precio del seguro de su comunidad, sin ningún tipo de compromiso,

trabajamos con grandes compañías y disponemos de interesantes descuentos, con amplias coberturas,

a que espera?

 

Comments are closed.