Archives for #responsabilidadcivil

LLAR – Què he de fer abans de contractar una assegurança de la llar? / HOGAR – ¿Qué debo hacer antes de contratar un seguro del hogar?

La PÒLISSA DE LA LLAR és un tema prou important, per això ens hem de fixar bé, ja que si no ens adonem d’alguns detalls durant la contractació ens pot provocar un problema en cas de sinistre i que les nostres cobertures no arribin a cobrir la situació.

 

Primer, hem de quantificar el valor dels bens que desitgem assegurar:

El Continent o Edificahogarció, és la valoració de la construcció principal: parets, terra, portes, finestres,…

El Contingut o Mobiliari, tot el que hi ha dintre de la llar: mobles, electrodomèstics, roba, miralls,…

També hi ha altres valors a tenir en compte:

La Responsabilitat Civil s’ocupa de la indemnització a un tercer per danys causats per la propietat o per qualsevol membre de la família.

Els Danys Estètics recull la restauració de la unitat estètica a causa d’inexistència de materials com els fets malbé per conservar la uniformitat d’aparença dins d’una mateixa cambra.

A la valoració convé ser honest i no oferir una valoració inferior a la real per estalviar-te uns euros a la prima. En aquest cas, pot donar-se una situació d’infraassegurança en cas de sinistre. I no oblidis revisar-los si adquireixes nous bens o amplies la llar.

 

Segon, revisa la pòlissa, comprova que totes les dades siguin correctes: direcció, metres quadrats, tipus de llar,… I també repassa les cobertures i demana que t’expliquin aquells punts que no entenguis bé, així tenir clars els serveis i garanties.

 

A La Baen Bcn trobaràs la teva assegurança de la llar, adaptada a les teves necessitats i a un preu interessant, amb un equip disposat a resoldre tots els teus dubtes.

 

Pots posar-te en contacte amb nosaltres a sara@labaen.cat o silvia@labaen.cat y demanar-nos el teu pressupost

vinilo dibujo infantil familia y casa


La PÓLIZA DEL HOGAR es un tema importante, por ello hay que fijarse bien en ello, ya que lo que se haya pasado por alto durante la contratación puede conllevar un problema en caso de que suceda un siniestro y nuestras coberturas no alcancen para cubrir esa situación.

 

Primero, debemos cuantificar el valor de los bienes que deseamos asegurar:

hogarContinente o Edificación, es valoración de la construcción principal: paredes, suelo, puertas, ventanas,…

Contenido o Mobiliario, todo lo que hay dentro de la vivienda: muebles, electrodomésticos, ropa, espejos,…

Así como otros valores a tener en cuenta:

La Responsabilidad Civil cubre la indemnización a un tercero por daños causados por la propiedad o por cualquier miembro de la familia.

Los Daños Estéticos recoge la restauración de la unidad estética a causa de inexistencia de materiales como los dañados para conservar la uniformidad de apariencia dentro de una misma estancia.

En la valoración conviene ser honesto y no ofrecer una valoración inferior a la real para ahorrarte unos euros en la prima. En ese caso, puede darse una situación de infraseguro en caso de siniestro. Y no olvides revisarlos si adquieres nuevos bienes o amplias la vivienda.

 

Segundo, revisa la póliza, comprueba que todos los datos sean correctos: dirección, metros cuadrados, tipo de vivienda,… Y también repasa las coberturas y pide que te expliquen aquellos puntos que no entiendas bien, así tener claros los servicios y garantías.

 

En La Baen Bcn encontrarás tu seguro de hogar, adaptado a tus necesidades y a un precio interesante, con un equipo dispuesto a resolver todas tus dudas.

 

Puedes ponerte en contacto con nosotros en sara@labaen.cat o silvia@labaen.cat y pedirnos tu presupuesto

vinilo dibujo infantil familia y casa

 

ASSEGURA AL TEU “PETIT TRESOR” / ASEGURA A TU “PEQUEÑO TESORO”

Aquest nadal, segur que més d’una família rebrà un nou membre: una mascota. Segons un estudi publicat al Journal of Social Psychology, el 80% de les persones que tenen mascotes, presenten un estat de ànim més positiu. Perquè el animals ens donen vida! Però també implica una responsabilitat, per això és bo contractar una assegurança per al teu gos o gat: protecció per l’amic més fidel i tranquil·litat per a tu.perros-cachorros

La responsabilitat civil

Tenir una mascota comporta una responsabilitat civil, sobretot si es tracta de races potencialment perilloses. Però, a part d’aquestes races, qualsevol gos pot provocar algun dany material o personal i aquest tipus d’assegurances s’encarreguen de cobrir qualsevol d’ells.

Cuidar la salut de les mascotes

Les mascotes, com la resta del integrants de la família, poden patir malalties o accidentes i l’assistència veterinària pot arribar a ser molt costosa, amb aquesta assegurança, quedarà coberta tant l’assistència, com a proves diagnòstiques, intervencions quirúrgiques, medicaments i hospitalització.

A més a més

Ofereixen ajuda en cas de desaparició o robatori, assessorament per a les vacances, residències per animals, assistència 24 hores,… I més cobertures al teu gust.


 

Esta Navidad, seguro que más de una familia recibirá a un nuevo miembro: una mascota. Según un estudio publicado en el Journal of Social Psychology, el 80% de las persones que tienen mascotas, presentan un estado anímico más positivo. ¡Porque los animales nos dan vida! Pero también implica una responsabilidad, por esto es bueno contratar un seguro para tu perro o gato: protección para el amigo más fiel y tranquilidad para ti.perros-cachorros

La responsabilidad civil

Tener una mascota comporta una responsabilidad civil, sobre todo si se trata de razas potencialmente peligrosas. Pero, a parte de estas razas, cualquier perro puede provocar algún daño material o personal y este tipo de seguros se encargan de cubrir cualquiera de ellos.

Cuidar la salud de las mascotas

Las mascotas, como el resto de los integrantes de la familia, pueden sufrir enfermedades o accidentes y la asistencia veterinaria puede llegar a ser muy costosa, con este seguro, quedarán cubiertas tanto la asistencia, como pruebas diagnósticas, intervenciones quirúrgicas,  medicamentos y hospitalización.

Además

Ofrecen ayuda en caso de desaparición o robo, asesoramiento para las vacaciones, residencias para animales, asistencia 24 horas,… Y más coberturas a tu gusto.